Nieuwsbrief 2019 - 1
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2019 in Nijkerk

De ALV vindt plaats in vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk. U bent vanaf 10.00 uur welkom, de vergadering begint om 10.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Na de bijeenkomst wordt u een lunch aangeboden.

Tijdens de ALV treden vicevoorzitter Teus Hubert en penningmeester Thomas Kool af. Beiden hebben zich gedurende vele jaren voor de Federatie ingezet. Na het huishoudelijke gedeelte zijn twee sprekers uitgenodigd. Mevrouw Dr. Erica Meijers, docent diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam zal een verdiepend betoog houden over het plaatselijk diaconaat in een veranderende samenleving en mevrouw Rommie Nauta, clustermanager Zending en Diaconaat bij Kerk in Actie, zal ons bijpraten over de vele activiteiten van Kerk in Actie die voor dit jaar gepland staan.


Erepenning voor diakenen
U kent vast wel bij u in de diaconie of in de wijk mensen die zich almaar inzetten voor de ander. Denk dan bijvoorbeeld aan de organisator van de wekelijkse maaltijden, iemand die al jaren de mensen naar de kerkdienst rijdt, jarenlang zit te ploeteren op het maken van het kerkblad of zich belangeloos inzet voor de diverse besturen. Zo iemand kan een erepenning krijgen! U kunt deze mooie penning, met aan de ene kant het logo van de Federatie en achterop naam en data van de ontvanger, aanvragen op ons kantooradres in Dordrecht. Wij zorgen dat de penning bij u wordt bezorgd.


Downloaden van brochures
Het is nog steeds mogelijk de interessante brochures ‘Dienen, delen, doen’ en ‘Toekomstgericht diaconaat’ te downloaden via onze website. Evenals het boekje over het 105-jarig bestaan van de Federatie (2015). En hebt u al onze mooie nieuwe flyers en folders gezien? Deze nemen we sowieso mee naar de ALV.Studiedag rond predikant en diaconaat
Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 wordt een diaconale training in de voortgezette nascholing van de PThU voor predikanten en kerkelijk werkers in het seizoen 2019-2020 georganiseerd. De training is een samenwerking van Kerk in Actie en PThU. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/proeverij.

Vooraankondiging Landelijke Pastorale Dag
Zaterdag 6 april 2019 vindt deze dag plaats in Woerden. Het thema is ‘Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’. Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achtergronden. Tien procent van de bevolking ervaart het als dagelijkse last. Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam zijn. In navolging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de samenleving werden geneerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk. De Landelijke Pastorale Dag laat deskundigen op het gebied van eenzaamheid aan het woord en biedt in een ruim aanbod aan workshops achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen. Voor opgave en meer informatie kunt u terecht op onderstaand webadres.
https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-pastorale-dag.nl.
Deze dag wordt in samenwerking met Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën georganiseerd.

Kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag
Drie maanden lang hebben de PGG (Protestantse Kerk Den Haag), de Haagse Diaconie en STEK, Stichting Stad en Kerk, kerkasiel gegeven aan het Armeense gezin Tamrazyan. Wij hadden de Bethelkapel met kostershuis beschikbaar waardoor het mogelijk was om, na de noodkreet uit Katwijk, onmiddellijk te kunnen reageren. In korte tijd moest van alles georganiseerd worden; een rooster van coördinatoren en voorgangers, mensen die boodschappen wilden doen of voor het avondeten van de familie zorgden. Er werden afspraken met de buurt gemaakt, bij overlast konden zij meteen contact opnemen met STEK. De burgemeester zegde toe dat de politie de kapel niet zou binnenvallen. Maar ondertussen was het wel heel spannend! Zou de IND (Dienst Terugkeer en Vertrek) wel langskomen? Op alle fronten is achter de schermen gewerkt om de politiek tot beweging te krijgen. En dat is gelukt!
Ik ben zelf bijna twee maanden coördinator geweest bij het kerkasiel. Dat betekende hard werken; de deur open of dicht doen, koffie- en theezetten, bij wisseling van de voorganger even meelopen om te kijken of alles nog goed was in de kapel. En dit 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ik heb vooral de vroege ochtenduren of late avonduren voor mijn rekening genomen. Het is hartverwarmend wat ik allemaal meemaakte. Zo bijzonder de verhalen van kerkgangers te horen; van twee diaconieën hoorde ik dat zij zelf ook een (Armeens) gezin opvangen. Er werd wel gezegd dat deze 24 uursdienst een nieuwe vorm van kerk-zijn is. Of het niet door zou kunnen gaan en kerkelijk Nederland heeft van zich laten horen! Het kerkasiel in de Bethelkapel was voor wat mij betreft absoluut een diaconale activiteit. Er zijn voor anderen, helpen daar waar nodig is. Ik raak er ook niet over uitgepraat; een bijzondere ervaring.  
Willemien de Vlieger-Moll, diaken-secretaris moderamen Haagse Diaconie