Organisatie Organisatie

De Federatie van Diaconieën is de vereniging van de diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de structuur van de Protestantse Kerk zijn diaconieën zelfstandige, rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties.

De Federatie behartigt de belangen van haar leden bij de landelijke kerk en bij de overheid en verleent diensten aan haar leden. De Federatie van Diaconieën werkt ten nauwste samen met de Protestantse Kerk in Nederland, maar is een zelfstandige organisatie en neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de kerk.

Leden kunnen zijn diaconieën die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland: dat zijn Protestantse diaconieën, Hervormde diaconieën, Gereformeerde diaconieën, Evangelisch-Lutherse diaconieën en Waalse diaconieën.

Bestuur

  • G. Goedhart, voorzitter, Noordwijkerhout
  • J. Kapteijn, secretaris, Leiderdorp
  • J.A. Klop, penningmeester, Ede
  • J.C. Blankers, Rhoon
  • W.A. van Ree, Zwolle
  • Mevrouw W. de Vlieger-Moll, Den Haag
  • mevrouw B. Groen-Gallant, adviserend lid vanuit de synode, Amsterdam
  • Ds. dr. J.A. de Waal, Krommenie

Bureau

Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht

Tel.: 078-639 36 68
E-mail: info@federatie-diaconie.nl

Bank: ABNAMRO Bank NL78ABNA0630431450
KvK Amsterdam: 34108611

Huisstijl

De kleur van de Federatie is paars, met lichtpaars als steunkleur. In liturgische zin is dit de kleur van de adventstijd en de lijdenstijd, tijden van ingetogenheid en soberheid, maar ook vol verwachting van de grote gebeurtenissen die met Kerst en Pasen door de kerk worden gevierd.

Het beeldmerk van de Federatie geeft in gestileerde vorm de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan weer: de Samaritaan ontfermt zich over een gewonde Israëliet en vervoert deze op zijn lastdier naar een herberg (Lucas 10: 29-37).

terug