WMO, de diaconie aan zet WMO, de diaconie aan zet

Sinds de kanteling van de WMO, waarbij de landelijke overheid de uitvoering van het pakket Zorg en Welzijn aan de burgerlijke gemeenten heeft overgedragen, wordt de aanspraak op deze voorziening drastisch gewijzigd.

De regie van de zorgverlening is een taak van de gemeenten en deze gaan uit van eigen kracht van de burgers en de wens dat dezen zelf de regie hebben in hun leven.

Het nieuwe concept van de burgerlijke gemeenten is: 'iedereen doet mee'.

lees meer »
 
Scheiding kerk en staat Scheiding kerk en staat

De scheiding van kerk en staat is regelmatig onderwerp van discussie. Hoe zit het nu werkelijk? En wat betekent dat voor de subsidiering door de overheid van religieuze organisaties, zoals diaconieën?

lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Aanschaf- en exploitatiekosten van kerktelefoon/kerkradio zijn een pastorale aangelegenheid en komen voor rekening van het College van Kerkrentmeesters. Gebruikelijk is dat aan de gebruikers van kerktelefoon/kerkradio een vergoeding per maand wordt gevraagd ter afdekking van de kosten.

Mochten gebruikers financieel minder draagkrachtig zijn en deze bijdrage niet kunnen betalen, dan kan een beroep worden gedaan op het College van Diakenen om de maandelijkse kosten voor deze personen voor zijn rekening te nemen.

De exploitatiekosten van de kerkradio worden in belangrijke mate bepaald door het aantal aansluitingen per kerkelijke gemeente. Mogelijk kan in samenwerking met andere kerkgenootschappen dit kostenniveau worden verlaagd.

 
Vermogensbeheer Vermogensbeheer
Vermogensbeheer is onderdeel van het diaconale beleid
lees meer »