Geschiedenis Geschiedenis

Vereniging - Federatie

In 1910 werd de Vereniging van Diakenen in de Nederlandse Hervormde kerk opgericht, vanuit de behoefte de sociale oriëntatie van de kerk te versterken en te vernieuwen en een landelijk aanspreekpunt te hebben. In 1921 werd de Vereniging omgezet in de Federatie van Diaconieën.

De eerste jaren

De Federatie heeft in haar beginjaren een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van de stichting van talrijke instellingen voor bejaarden en zieken, een voorbeeld daarvan vormt de geschiedenis van de totstandkoming van het ziekenhuis in Emmen. Een bekende voorzitter van de Federatie in de vooroorlogse periode was prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne. Hij was tegelijkertijd minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet Colijn.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vele organisaties door de bezetter overgenomen of ontbonden. In 1941 kreeg ‘Winterhilfe’ (Duitse organisatie die de Nederlandse armenzorg wilde hervormen) het alleenrecht op collecteren. De Federatie weigerde de gevraagde samenwerking.

Generale Diaconale Raad

In 1963 vond een wijziging van de kerkorde plaats die leidde tot de instelling van de Generale Diaconale Raad. Deze voorzag zowel in een landelijk aanspreekpunt als een federale opbouw van onderop. Per 1 januari 1964 ging de Federatie daarin op.

Samen voor een sterk diaconaat

Toen met de vorming van de Protestantse Kerk deze structuur verdween, herleefde de Federatie. Zie voor uitgebreide informatie de brochure Federatie van Diaconieën 1910 - 2015.
 

Nieuwsbrieven

2020

 
Nieuw Hydepark geopend

Nieuw Hydepark geopend
Op 16 april 2016 is Nieuw Hydepark geopend, het diaconale vakantiecentrum en conferentieoord van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën boden een gezamenlijk cadeau aan.
lees meer »
 
De kerk van de toekomst zal een diaconale kerk zijn

De kerk van de toekomst zal een diaconale kerk zijn
oud-scriba ds. Arjan Plaisier
lees meer »
 
Goed bezochte studiedag Kerken en WMO

Goed bezochte studiedag Kerken en WMO
Teus Hubert, ondervraagd over zijn pleidooi voor diaconale pioniersplekken.
lees meer »