Nieuwsbrief 2018-3
U komt toch ook naar de Kerk en Zorgdag 28 september 2018?
Op vrijdag 28 september vindt de Kerk en Zorgdag plaats, deze is een vervolg op de jaarlijkse studiedagen Kerk en WMO. Het thema is ‘Eenzaamheid: de kerk uit?!’. Ook dit jaar wordt deze interessante dag georganiseerd door Kerk in Actie en de Federatie van Diaconieën.
 
Inleider deze dag is mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet, zij is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dit jaar heeft ze een actieplan tegen eenzaamheid gelanceerd. Het plan bevat een aantal praktische oplossingen om elkaar te helpen. Op de Kerk en Zorgdag licht zij dit plan toe, daagt uit en gaat met ons in gesprek. Mevrouw Geluk is de hele dag aanwezig om lokale verhalen te horen. Verder zal Janet Bac een korte terugblik op het project Zorgzame Kerk geven.  De bijeenkomst vindt plaats in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.15 uur, einde 15.30 uur. Kosten: € 10,- inclusief lunch.
Informatie, programma, aanmelden en betalen: www.kerkinactie.nl-kerkenzorgdag.  
 
Bestuurswissel; nieuwe voorzitter!
Vorig jaar belde Adriaan Kaland mij met de vraag of ik hem zou willen opvolgen als voorzitter van de Federatie van Diaconieën. Dat leek me wel wat. Op 62-jarige leeftijd, inmiddels 63, voorzitter worden van een landelijke organisatie met 400 aangesloten lokale organisaties, wie wordt zoiets gegund? Het ging me er echter vooral om dat de cirkel zo weer rond werd. Na mijn studie theologie in Utrecht heb ik in de vorige eeuw 14 jaar bij de stichting De Regenboog gewerkt, een diaconaal project dat zich het lot van de heroïneverslaafden in Amsterdam aantrok en nog steeds aantrekt. Later ben ik me met het beleid op dat gebied bezig gaan houden, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar ik Adriaan Kaland tegenkwam, en bij de gemeente Amsterdam. Op mijn vijftigste ben ik overgegaan op het burgemeesterschap van Noordwijkerhout, dat eind van het jaar ophoudt omdat de gemeente fuseert. Ik heb dus de mogelijkheid mijn tijd opnieuw in te vullen en geloof nog altijd in de fundamentele waarde van het diaconale werk als vertaling van de liefde die het Evangelie ons leert. Ik hoop eraan bij te dragen dat de Federatie een ontmoetings- en uitwisselingsplek voor diakenen kan blijven en worden, die helpt om lokaal, in niet altijd ten goede veranderende tijden, het eeuwenoude werk
voort te zetten. Ik denk aan Mattheus 18:20, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. En daar gebeurt ook wat. 
Gerrit Goedhart 
 
Landelijke Diaconale Dag
Deze mooie en dag vol ontmoetingen vindt dit jaar op zaterdag 10 november plaats. In het Beatrixtheater van het Jaarbeursgebouw, naast het Centraal Station van Utrecht, wacht ons weer een interessant programma.  Meer informatie op www.aanmelder.nl-ldd2018 of bij Kerk in Actie. 
 
Algemene ledenvergadering 30 maart 2019
De Algemene ledenvergadering 2019 van onze Federatie vindt plaats op zaterdag 30 maart 2019 van 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) tot 12.30 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. De locatie is vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk. Informatie over het programma verschijnt binnenkort op de website. 
 
Nieuw Pr-materiaal
Om meer up to date te zijn en de boodschap van de Federatie op een betere manier naar buiten te kunnen brengen heeft het bestuur opdracht gegeven tot het maken van nieuw Pr-materiaal. Dit keer in de vorm van een flyer en een folder, beiden in A5-formaat. 
 
Bericht van Kerk in Actie (KiA)
Kerk, Kinderen en Armoede
Binnen Kerk in Actie krijgt het thema kinderen en armoede deze jaren meer aandacht. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Er is thuis geen geld voor nieuwe kleren, bijdragen op school waardoor kinderen niet mee kunnen op schoolreisjes, kinderen blijven thuis op hun verjaardag omdat er geen geld is voor een traktatie. We vinden dat dit in Nederland niet moet kunnen en dromen ervan dat alle kinderen mee kunnen doen! Vanuit KiA wordt een aan de diaconieën een aantal mogelijkheden geboden: 1. een stimuleringsbijdrage voor diakenen die een nieuw project willen opstarten voor de kinderen die in armoede leven in hun stad/dorp. 2. de actie vakantietas: kerken kunnen bij KiA gratis rugzakjes bestellen die ze zelf kunnen vullen en in de zomervakantie volgend jaar uitdelen aan kinderen die niet met vakantie kunnen.  3. er zijn verschillende voorbeelden van projecten te vinden van diaconieën die iets doen voor kinderen in armoede, zoals een kledingbon of een verjaardagstas. 
 
Filmpjes, stappenplannen en meer informatie over kinderen en armoede is te vinden op: www.kerkinactie.nl/kinderenenarmoede