Nieuwsbrief 2018 - 2

Alvast noteren: de Landelijke Diaconale Dag 2018

De Landelijke Diaconale Dag 2018 vindt plaats op D.V. zaterdag 10 november. De locatie is het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.
 

Voorzitterswisseling

Het bestuur van de Federatie van Diaconieën draagt aan de Algemene ledenvergadering ter benoeming voor de heer drs G. (Gerrit) Goedhart, als opvolger van de heer mr A.P. Kaland die gedurende 2 termijnen het voorzitterschap heeft vervuld.
 
De heer Goedhart is burgemeester van Noordwijkerhout. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is, voordat hij burgemeester werd, o.m. werkzaam geweest bij de interkerkelijke stichting voor verslavingszorg De Regenboog in Amsterdam.
 

Aanmelden Algemene ledenvergadering over ‘het diaconaat als gezicht van de kerk’

De Algemene ledenvergadering 2018 wordt gehouden op D.V. zaterdag 17 maart 2018 in vergader- en congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk (www.deschakelnijkerk.nl).
 
Het centrale thema is: het diaconaat als gezicht van de kerk. Wij zijn bijzonder verheugd dat dr. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zich bereid heeft verklaard zijn medewerking aan de bijeenkomst te verlenen en het onderwerp in te leiden.
 
Het belang van het diaconaat om als kerk zichtbaar te zijn neemt toe, zo blijkt uit onderzoek van de Federatie en Kerk in Actie. Hoe kun je een diaconale gemeente zijn, hoe bereik je mensen in de knel, hoe ga je om met je kerkelijke identiteit, ben je als diaconie ook missionair, welke rol speelt het diaconaat bij nieuwe vormen van kerk zijn? Deze en andere vragen komen aan de orde, met tips&tricks uit de praktijk.
 
Kerk in Actie verzorgt een toelichting op de beleidsvoornemens van Kerk in Actie, mede aan de hand van het beleidskader zending en diaconaat 2018-2021 Geloven in delen – delen in geloof.
 
De bijeenkomst begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en wordt om 12.30 uur afgesloten met een lunch. Ook niet leden zijn van harte welkom!
 

Bereikbaarheid

De Schakel ligt op 2 minuten lopen van het NS-station. Op het terrein van De Schakel kunt u gratis parkeren. Het is vrij parkeren in omliggende straten en bij het NS-station. Aan de Oranjelaan heeft u een parkeerschijf nodig (blauwe zone), verkrijgbaar bij De Schakel.
 

Aanmelden en inlichtingen

Aanmelden via info@federatie-diaconie.com, onder vermelding van de diaconie/organisatie en het aantal personen. Voor inlichtingen: zie e-mail adres of tel: 078-639 36 68.